UCHWAŁA ZARZĄDU nr 20/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 20/2019

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

 

§ 1

1. Koło Bolesławiec Polskiego Związku Niewidomych – zapłata kosztów pobytu 24 osób w dniach 21 – 23 maja 2019 r. w pensjonacie w Laskach w kwocie 2.640,00 zł.

2.Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w łącznej kwocie 466,35 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.