UCHWAŁA ZARZĄDU nr 19/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 19/2019

z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.015,61 zł .

                                          2. Anna Narecka – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 3.152,67zł.

§ 2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.