UCHWAŁA ZARZĄDU nr 25/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 25/2019
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
STOWARZYSZENIE
ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

 

 

 

 

 

 

§ 1

1. Katarzyna Hanusewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 3.108,54 zł.
2. Emilia Kojder – zapłata rachunku nr 88/2019 w kwocie 2.000,00 zł i faktury nr FV/97/2019 w kwocie 720,00 zł – ogółem 2.720,00 zł.
3. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 3.617,24 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 26/2019

z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Laura Jadach – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.649,04 zł i zapłata faktury nr FVD/MAGD/1087/19 w kwocie 3.700,00 zł n- łącznie 5.349,04 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.