11 listopada Polska obchodziła 101 rocznicę odzyskania niepodległości.

11 listopada Polska obchodziła 101 rocznicę odzyskania niepodległości.

W Bolesławcu Jan Cołokidzi Prezes Stowarzyszenia Ziemia Bolesławieckiea uczestniczył w obchodach narodowego wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia.