1% podatku

1% podatku dochodowego. Przykłady jak należy wypełniać pozycję „Cel szczegółowy” w PIT:

Komunikat dla beneficjariuszy 1% podatku w Stowarzyszeniu Ziemia Boleslawiecka

Każdy beneficjariusz 1% podatku posiada swój 3-cyfrowy kod podany w zamieszczonym powyżej wykazie przed swoim imieniem i nazwiskiem (nazwą). Prosimy wszystkich beneficjariuszy o przekazanie tego kodu wszystkim osobom przekazującym im 1% podatku, aby w swoim PIT w przyszłym roku (czyli w roku 2020 oraz w latach następnych) w pozycji „Cel szczegółowy” wpisywały ten kod przed imieniem i nazwiskiem (nazwą) tego komu należy przekazać 1 % podatku.

Przykłady jak należy wypełniać pozycję „Cel szczegółowy” w PIT:

  • osoby przekazujące 1% podatku dla Aleksandry Szymańskiej (zmiana nazwiska: Majewska) powinny w tym miejscu napisać „001 Aleksandra Szymańska”,

  • osoby przekazujące 1% podatku dla Amazonek. Bolesławieckiego Klubu Amazonek powinny w tym miejscu napisać „003 Amazonki”.

Wpisywanie kodu pozwoli na łatwiejszą identyfikację beneficjariuszy i unikanie pomyłek w pracy nad obszernym (liczącym kilka tysięcy pozycji) zestawieniu danych o 1% podatku przekazywanych corocznie Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka przez Urząd Skarbowy.

Przy okazji informujemy, że w pozycji „Cel szczegółowy” PIT nie należy podawać żadnych innych informacji.