1% podatku

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 42/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 42/2019

z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec – zapłata faktury 00050/12/2019 w kwocie 640,80 zł.

2. Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa Zarząd Prowincjonalny – refundacja części faktury VAT nr 3/094/2019 w

kwocie 6.904,30 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.