UCHWAŁA ZARZĄDU nr 39/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 39/2019

z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Kazimierz Smyk – Refundacja kosztów leczenia w kwocie 251,81 zł.

2. Rada Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu – zapłata faktury PRO FORMA nr 3 w kwocie 500,00 zł.

3. Marcel Laskowski b- refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.428,60 zł.

4. Bartosz Irski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 2.662,60 zł.

5. Gminny Klub Sportowy „Leśnik” Osiecznica – zapłata faktur nr FA/73/10/JG/2019 w kwocie 100,00 zł, FA/74/10/JG/2019 w kwocie 100,00 zł, FA/111/10/JG/2019 w kwocie 100,00 zł, FA/154/09/JG/2019 w kwocie 100,00 zł i faktury nr FA/38/08/JG/2019 w kwocie 2000,00 zł oraz faktury VAT nr 7/11/2019 w kwocie 2000,00 zł – razem 4.650,00 zł.

6. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 9.754,80 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.