UCHWAŁA ZARZĄDU nr 16/2023 z dnia  11 maja 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 16/2023 z dnia  11 maja 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Nicoletta Sztych – refundacja kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł.
2. Emilia Kojder – refundacja kosztów leczenia w kwocie 918,00 zł.
3. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 2.615,32 zł.
4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – refundacja faktury VAT 116/MAG/04/2023 w kwocie 3.543,63zł.
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.