UCHWAŁA ZARZĄDU nr 19/2023 z dnia  15 czerwca 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 19/2023 z dnia  15 czerwca 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Wiktor Zientara – refundacja kosztów terapii w kwocie 871,25 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu – zapłata faktury VAT nr: 12300057 w kwocie 1.529,98 zł.
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.