UCHWAŁA ZARZĄDU nr 20/2023 z dnia  6 lipca 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 20/2023 z dnia  6 lipca 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Bartosz Hałka – refundacja kosztów leczenia w kwocie 2.018,87 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Warcie Bolesławieckiej – zapłata faktury nr: 156/23/06F w kwocie 4.598,00 zł.
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.