UCHWAŁA ZARZĄDU nr 24/2023 z dnia  7 września 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 24/2023 z dnia  7 września 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Wiktor Zientara – refundacja kosztów terapii kwocie 513,20 zł.
2. Katarzyna Hanusewicz – refundacja rachunku nr 33/20232/5 w kwocie 640,00 zł.
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.