UCHWAŁA ZARZĄDU nr 22/2023 z dnia  16 sierpnia 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 22/2023 z dnia  16 sierpnia 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Laura Jadach – refundacja kosztów związanych z leczeniem Laury Jadach w kwocie 975,31 zł.
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Bolesławcu – zapłata faktury nr: F/56/SOSWDN/08/2023 w kwocie 3.369,60 zł.
3. Parafia św. Michała Archanioła i św. Anny w Wykrotach zapłata faktury nr FV46/2023/B w kwocie 10.700,00 zł.
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.