UCHWAŁA ZARZĄDU nr 31/2023 z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 31/2023 z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Sebastian Kucy – refundacja FV nr 210205560 i FV nr 210208500 w łącznej kwocie 230,70 zł.
2. Wojciech Zakrzewski – refundacja faktury 10/09/2023 w kwocie 520,00 zł.
3. Oliwia Wiśniewska – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.468,50 zł.
4. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim – refundacja kosztów leczenia i utrzymania zwierząt w kwocie 1.914,30 zł.
5. Parafia św. Mikołaja i M.B. Śnieżnej w Kotliskach – refundacja faktury nr 43/V/23 i faktury nr 7/V/23 w łącznej kwocie 6.300,00 zł.
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.