UCHWAŁA ZARZĄDU nr 32/2023 z dnia  9 listopada 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 32/2023 z dnia  9 listopada 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Mateusz Dąbrowski – refundacja kosztów leczenia w kwocie 749,31 zł.
2. Parafia św. Michała Archanioła i św. Anny w Wykrotach – zapłata faktury nr: 22/2023
w kwocie 3.000,00 zł.

§ 2
 
 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.