UCHWAŁA ZARZĄDU nr 34/2023 z dnia  16 listopada 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 34/2023 z dnia  16 listopada 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 381,90 zł.
2. Ania i Krzyś Gołębiowscy – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w kwocie 566,22 zł.
3. Bartosz Hałka – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w kwocie 614,54 zł.
4. Jagoda Bielańczuk – refundacja kosztów rehabilitacji w kwocie 5.014,47 zł.
5. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Gromadce – refundacja faktury nr 71/2023 w kwocie 7.350,00 zł.
6. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – dofinansowanie wydania „Rocznika Bolesławieckiego 2023” w kwocie 20.000,00 zł.
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.