UCHWAŁA ZARZĄDU nr 33/2023 z dnia  9 listopada 2023 r. w sprawie przekazania do utylizacji dokumentów księgowych Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 33/2023 z dnia  9 listopada 2023 r. w sprawie przekazania do utylizacji dokumentów księgowych Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
Przekazuje się do utylizacji dokumenty księgowe Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka z lat 2004 – 2017.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi i skarbnikowi  Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka
 
 
§ 3
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.