UCHWAŁA ZARZĄDU nr 36/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 36/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 446,32 zł.
2. Sławomir Kostencki – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.078,70 zł.
3. Krystyna Żak – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.464,50 zł.
4. Wojciech Siwiec – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 3.176,76 zł.
5. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu – refundacja kosztów działalności  wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  przeciwdziałania patologiom społecznym w  łącznej kwocie 44.863,96 zł.
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.