UCHWAŁA ZARZĄDU nr 37/2023 z dnia  7 grudnia 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 37/2023 z dnia  7 grudnia 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-ziemiaboleslawiecka-1024x332.jpg

§ 1

1. Wojciech  Zakrzewski – refundacja kosztów rehabilitacji w kwocie 188,80 zł.

2. Zespół Czernianki – zapłata za koszty spotkania integracyjnego w kwocie 366,40 zł.

3. Oliwia Wiśniewska – refundacja kosztów leczenia w kwocie 487,28 zł.

4. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziała w Bolesławcu – refundacja kosztów działalności statutowej w kwocie 2.837,00 zł.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-ziemiaboleslawiecka-1024x332.jpg

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.