UCHWAŁA ZARZĄDU nr 39/2023 z dnia  21 grudnia 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 39/2023 z dnia  21 grudnia 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  


§ 1
1.Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 248,78 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowej – refundacja części faktury nr 3/23/12/F w kwocie 972,10 zł.
 
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.