UCHWAŁA ZARZĄDU nr 5/2024 r. z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 5/2024 r. z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w kwocie 3.890,16 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Warcie Bolesławieckiej zapłata faktury VAT w kwocie 8.068,80 zł.

§ 2
 
 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.