UCHWAŁA ZARZĄDU nr 6/2024 z dnia  15 lutego  2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 6/2024 z dnia  15 lutego  2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
 
 
1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 206,09 zł.
2. Wiktor Zientara – refundacja kosztów terapii w kwocie 570,00 zł.
3. Oliwia Wiśniewska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 733,95 zł.
4. Katarzyna Hanusewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.853,50 zł.
5. Celina Baran – refundacja kosztów leczenia w kwocie 2.922,61 zł.
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.