Uchwała Zarządu nr 23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wydatkowania środków.

Uchwała Zarządu nr 23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wydatkowania środków otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka    STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
                                                                                  § 1
1.       Wojciech Zakrzewski – refundacja faktury nr 123/2024 w kwocie 164,19 zł.
2.       Wiktor Zientara – refundacja faktury nr 48/2024 w kwocie 330,00 zł.
3.       Katarzyna Hanusewicz – refundacja rachunku 43/2024 w kwocie 800,00 zł.
4.       Oliwia Wiśniewska – refundacja faktury 2/6/2024 w kwocie 1.350,00 zł.
5.       Pokrycie kosztów „Koncertu dla Gucia” – refundacja faktury 7681240524181701 w kwocie 79,99 zł, zapłata rachunków nr: 1/05/2024 w kwocie 500,00 zł, 2/05/2024 w kwocie 500,00 zł, 3/05/2024 w kwocie 500,00 zł – łącznie 1.579,99 zł.
 
                                                                                  § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.