Uchwała Zarządu nr 22/2024 z dnia6 czerwca 2024 r. w sprawie wydatkowanie środków finansowych.

Uchwała Zarządu nr 22/2024 z dnia
6 czerwca 2024 r. w sprawie wydatkowanie środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
                                                                              § 1
1.       Adam Różański – refundacja faktur: 0097452400525430 i 00093124075011200
za zakup paliwa („Koncert dla Gucia”) w kwocie łącznej 547,97 zł.
2.       Katarzyna Hanusewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 866,02 zł.
3.        Jagoda Bielańczuk – – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji
w kwocie 715,24 zł
                                                                             § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia