Kotwica

1. sierpnia 1944 – Pamiętamy!

Kolejny raz, wspólnie z bolesławianami, spotkaliśmy się pod Kotwicą, aby uczcić pamięć Powstańców i wszystkich Ofiar Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka reprezentowali radni miasta i powiatu:  Łukasz Molak, Zdzisław Abramowicz i Maciej Małkowski. Cześć i chwała Bohaterom! Wieczna pamięć Poległym.