sprawozdanie finansowe

Bilans roku 2016 i stan kasy

Na spotkaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka 2. marca, zostało przedstawione oraz zatwierdzone przez członków Zarządu Stowarzyszenia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Bilans finansowy Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 237.662,50 zł. Środki finansowe pozostałe …

Bilans roku 2016 i stan kasyCzytaj więcej »

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2015

Podczas spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka 3.03.2016 zostało przedstawione oraz zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Bilans finansowy Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 224 186,57 zł. Środki finansowe pozostałe na …

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2015Czytaj więcej »

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014r.

Publikujemy treść sprawozdań merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za 2014r., przyjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 20015r. Oryginalne egzemplarze oraz pozostała dokumentacja znajduje się w dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014r.