Szkoła

“Szkoła jest piękna kiedy ją kochamy…”

Decyzją Zarządu ZB wsparliśmy finansowo cenne wydawnictwo Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (gm. Nowogrodziec), która świętuje jubileusz 70-lecia. Społeczności Szkolnej życzymy sukcesów w wypełnianiu tak ważnej misji jaką jest nauczanie i wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. Wszystkiego dobrego i powodzenia!