Kolejne, ponad 30 tys. zł, rozdysponowane!

ziemia-a2

UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 27/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

§ 1
1. Laura Łubniewska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 13.974,54 zł,
2. Parafia p.w. Krzyża Świętego w Trzebieniu – refundacja faktur za koszty działalności charytatywnej oraz wycieczkę uczniów w łącznej kwocie 5.042,75 zł,
3. Ania i Krzyś Gołębiowscy – refundacja kosztów leczenia w łącznej kwocie 3.032,27 zł,
4. Roksana Radziewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w łącznej kwocie 1.471,48 zł,
5. Rada Rodziców przy Zespole Szkól Elektronicznych w Bolesławcu – częściowa refundacja (do wysokości zebranych środków) faktury nr FV 139/2015 za książki dla uczniów w kwocie 1482,40 zł.
6. Sylwia Kulczycka – refundacja FV nr FA/56/2012 za badania medyczne w kwocie 3.180,00 zł,
7. Paweł Chmielowiec – refundacja faktur za rehabilitację w łącznej kwocie 1.800,00 zł,
8. Klub Kolarski Bikestacja – zapłata faktury nr 15-FVS/10/089 za części rowerowe w kwocie 1620,00 zł,
Przyjęto jednogłośnie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przypominamy beneficjentom, że podstawą refundacji (opłacenia) wydatków związanych z celem na jaki przyznano nr KRS Stowarzyszenia jest stosowny wniosek z załączonymi oryginałami faktur. W tych sprawach spotykamy się w każdy czwartek w naszej siedzibie przy ul. Kaszubskiej 4, od godz. 18.00 – do 19.00 . Zapraszamy!