Procentowe uchwały na ponad 35 tys. zł!

1_proc

Podczas ostatnich czterech posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka rozpatrzyliśmy i podjęliśmy uchwały w sprawie:

1. refundacji wydatków na środki opatrunkowe, środki pielęgnacji i zakup lekarstw dla Darii Sala, w wysokości – 808,40 zł,
2. refundacji wydatków Parafii Rzym.-Kat. pw. św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu związanych z organizacją wypoczynku dla młodzieży, na kwotę – 3952,43zł,
3. opłacenia wydatków związanych z produkcją poligrafii IV Przeglądu Kapel Garażowych Hard Core Festival, na kwotę – 523,80zł,
4. Sadleja Łukasz – refundacja kosztów poniesionych na operację oka w kwocie – 3 165,70 zł,
2. Michla Edyta – refundacja faktur za leczenie w kwocie – 1 680,00 zł,
3. Rychert Maciej – refundacja zakupu leków, art. higieny i koncentratora tlenu w łącznej kwocie – 1 701,72 zł,
4. Matyjewicz Janina – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji na łączną kwotę – 8 579,80 zł,
5. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – dofinansowanie wydania „Rocznika Bolesławieckiego 2015” w kwocie – 15 000,00 zł.

Zapraszamy do nas w każdy, roboczy czwartek w godz. 18.00-19.00, ul. Kaszubska 4.