1 % Uchwały podjęte w okresie od 23.03-6.04.2017

1_proc logo ziemia Bolesławiecka

23 marca 2016 r.

Bartosz Hałka – zapłata faktury za turnus usprawniająco-rekreacyjny w terminie 21 czerwca – 4 lipca 2017 r. w kwocie 2.900,00 zł.

Parafia p.w. Świętego Krzyża w Trzebieniu refundacja faktur za działalność charytatywną i społeczna na terenie parafii w łącznej kwocie 2.735,40 zł.

30 marca 2017 r.

Czesława Półtorak – refundacja kosztów leczenia w kwocie 841,70 zł.

Ewelina Nalepa – refundacja faktury za materiały budowlane w kwocie 998,68 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu – zapłata faktury za wydrukowanie oferty edukacyjnej szkoły w kwocie 837,00 zł.

6 kwietnia 2017 r.

Anna Nawara – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.802,02 zł.

Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 690,86 zł.