Czwartkowe Uchwały -19 października

UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 37/2017

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

1. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Bożejowicach – częściowa refundacja faktury nr 3/7/2017 za przewóz dzieci do Jarosławca w kwocie 1.200,00 zł.

2.Bartosz Hałka – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 1.053,96 zł.

3. Ania i Krzyś Gołębiowscy – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 2.914,56 zł.

4. Wiktor Zientara – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 7.437,25 zł.

5. Tadeusz Barta – refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją 11.353,00 zł.

6. Janina Matyjewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 16.155,40 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.