02 listopada czwartek

UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 41/2017

z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

1. Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie – refundacja faktury nr 42/2017 za przeprowadzenie 10 jednostek treningowych w kwocie 744,40 zł.

2. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 389,15 zł.