UCHWAŁA ZARZĄDU nr 29/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 29/2019

z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Jagoda Bielańczuk – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 2.401,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.