UCHWAŁA ZARZĄDU nr 11/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 11/2020

z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Jagoda Bielańczuk – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 2.413,75 zł.

2. Stowarzyszenie Yacht Club Bolesławiec – zapłata faktury nr 1/2020 w kwocie 3.000,00 zł.

3. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 8.223,56 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.