UCHWAŁA ZARZĄDU 10/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA UCHWAŁA ZARZĄDU 10/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

 

UCHWAŁA ZARZĄDU 10/2022

z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r.  – 31 grudnia 2021 r., sporządzone w formie opisowej.

 

 

 

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r.  – 31 grudnia 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

  1. Przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU 10/2022

z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r.  – 31 grudnia 2021 r., sporządzone w formie opisowej.

 

 

 

  1. Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r.  – 31 grudnia 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

  1. Przyjęto jednogłośnie.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.