UCHWAŁA ZARZĄDU nr 21/2023 z dnia  27 lipca 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 21/2023 z dnia  27 lipca 2023 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
 
§ 1
 
1. Leon Smutek – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 5.522,82 zł.
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.