UCHWAŁA ZARZĄDU nr 9/2024 z dnia  22 lutego 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 9/2024 z dnia  22 lutego 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 472,65 zł.
2. Oliwia Wiśniewska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 627,00 zł.
3. Katarzyna Hanusewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.840,00 zł.
4. Joachim Smętek – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 6.668,10 zł.
 
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.