Uchwała Zarządu nr 18 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

Uchwała Zarządu nr 18 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia BolesławieckaStowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
1.       Oliwia Wiśniewska – refundacja kosztów związanych z leczeniem w kwocie 2.622,64 zł.
2.       Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją
w kwocie 4.814,60 zł.
 
2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.