Uchwała Zarządu nr 19 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

Uchwała Zarządu nr 19 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia BolesławieckaStowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
§ 1
1.       Wiktoria Słabicka – refundacja kosztów leczenia w kwocie 10.434,30 zł.
2.       Wiktor Zientara -refundacja kosztów terapii w kwocie 440,00 zł.
3.       Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.100,00
                                                                          § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.