Uchwała Zarządu nr 20 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

Uchwała Zarządu nr 20 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
                                                                                  § 1
1.       Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 700,32 zł.
2.       Klub Kolarski „Bikestacja” -zapłata faktury VAT 26/05/2024 w kwocie 1.085,70 zł.
 
                                                                                 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia