Uchwała Zarządu nr 21 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

Uchwała Zarządu nr 21 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia BolesławieckaStowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka
                                                                                    § 1
1.       Laura i Miłosz Jadach – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 3.388,31 zł.
2.       Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec – zapłata faktury VAT nr FV 23/05//2024 w kwocie 9.000,00 zł.
                                                                                   § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.