Gminy Gromadka i Warta Bolesławiecka

Okręg 3

was-mlodecka

Nazywam się Justyna Wąs-Młodecka. Mam 33 lata. Jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki chłopców. Uważam, że silna rodzina, to podstawa zdrowego społeczeństwa. Wartości przekazywane dzieciom przez rodziców, dziadków właściwie ukształtują przyszłość całego Narodu. Jaka ona będzie, zależy od nas samych. Staram się na własnym przykładzie pokazać dzieciom, że są częścią większej całości i powinni dawać ludziom szacunek, lojalność, żyć uczciwie.

Działałam w Stowarzyszeniu Aleja Lipowa, które zajmuje się pracą na rzecz wsi, integracją mieszkańców, wspieram wszelkie inicjatywy mające na celu dbanie o rozwój wiejskich szkół i miejsc do rekreacji dla dzieci i dorosłych. Obecnie działam w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbowej biorąc czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jestem również prezesem tej jednostki, co traktuję jako olbrzymi zaszczyt.

Angażuję się w życie społeczne, jestem bezinteresowna i otwarta na potrzeby każdego mieszkańca.

Jako radna Powiatu Bolesławieckiego chciałabym przyczynić się do rozwoju miasta i wsi wspomagając potrzeby mieszkańców związane z pracą, szkolnictwem, zamieszkaniem.

fekete

Nazywam się Walerij Fekete. Mam 50 lat. Od 2004r. mieszkam w Polsce. Razem z małżonką przeprowadziliśmy całą rodzinę z Kazachstanu i mieszkamy na osiedlu w Szczytnicy. Teraz Polska, powiat bolesławiecki jest moją Ojczyzną, dla której chcę oddanie pracować i służyć jej mieszkańcom.

Bardzo wcześnie zacząłem pracować, byłem wtedy jeszcze uczniem. Obecnie zajmuję stanowisko kierownicze w firmie z branży motoryzacyjnej, skończyłem mnóstwo kursów i szkoleń ukierunkowanych na pracę z ludźmi. Jestem blisko ludzi, wiem, co ich boli, czego potrzebują, czego oczekują od samorządu.

Najpilniejsze sprawy, które chciałbym doprowadzić do końca jako radny to: połączenia autobusowe z urzędem gminy w Warcie Bolesławieckiej, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, budowa chodnika, oznakowanego przejścia, na drodze pod autostradą, budowa ekranu dźwiękochłonnego od strony autostrady na osiedlu Szczytnica, zorganizowanie przychodni lekarza rodzinnego.

Potrzebujemy bezpiecznych chodników i ścieżek rowerowych. Chciałbym, aby mieszkańcy byli rzetelnie informowani o działaniach podejmowanych przez urzędników i samorządowców. Jako wyborcy i obywatele mają prawo wiedzieć, mają prawo interweniować, bronić swoich interesów.

Nazywam się Angelina Żuraw, mam 23 lata. Mieszkam w Tomaszowie Bolesławieckim. Jestem studentką piątego roku psychologii klinicznej. Interesują mnie interakcje międzyludzkie.

Przyszłość wiążę z psychoterapią, która będzie w największym stopniu skupiała się na źródłach konfliktów człowieka oraz na nauce pacjentów jak radzić sobie z negatywnymi emocjami. Moim celem jest ciągły rozwój. Wiem, jak ważna jest nasza świadomość, czyli świadomość społeczeństwa o tym, co dzieje się wokół nas. Chciałabym, aby każdy z nas miał wpływ, na to co dzieje się w naszym powiecie.

Należę do wolontariatu Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim. Jest to dla mnie bardzo ważna część życia, ponieważ jako dziecko zostałam wychowana wśród wielu zwierząt – to w dużej mierze ukształtowało mój charakter. Chciałabym zmienić żywot zwierząt cierpiących oraz zwierząt porzucanych przez właścicieli. Jedną z moich nadrzędnych wartości jest sprawiedliwość. Jestem osobą otwartą, empatyczną, ale też nastawioną na osiąganie zaplanowanych celów.

Studiuję, ale znajduję czas na pracę. Lubię czuć się niezależna i potrzebna, a kontakt z ludźmi daje mi wiele radości i satysfakcji.