Marcin Klimkowski

Uchwała nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017. Na podstawie § 17, pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza przedstawione sprawozdanie …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za rok 2017 Na podstawie § 17, pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. Na podstawie § 17, pkt 11 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje : § 1 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy …

Czytaj więcej »

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r.

Uchwała nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez prezesa Zarządu. Zatwierdzenie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2017. Przedstawienie …

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r.Czytaj więcej »

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA   Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., sporządzone według wzoru Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. § 1 Zarząd Stowarzyszenia …

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznegoCzytaj więcej »

Marcowe Uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 10/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Bolesławcu – refundacja faktur nr: S464/F001918/02/2018, WV/MG/2018/001435, 1/2018/01, 2/2018/01 w łącznej kwocie 677,41 zł. Roksana Radziewicz – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w kwocie 706,56 …

Marcowe UchwałyCzytaj więcej »

Czwartkowe uchwały

    UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 7/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. 1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 356,10 zł. 2. Weronika Matuszewska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 621,85 zł. 3. Grażyna Jabłczyńska – …

Czwartkowe uchwałyCzytaj więcej »

Sesja Rady Miasta z 31 Stycznia Stanisław Wiącek Radny Rady Miasta Radny Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

Sesja Rady Miasta z 31 Stycznia   Przed Rozpoczęciem Obrad nastąpiło uroczyste pożegnanie komendanta Straży Pożarnej w Bolesławcu który przeszedł na emeryturę. Genowefa Biegasiewicz Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Jolanta Wójcik Główny Specjalisty Zostały uroczyście pożegnane Przechodząc na emeryturę Na początku Radni zajęli się sprawami porządkowymi między innymi liczbą wolnych miejsc w przedszkolach. …

Sesja Rady Miasta z 31 Stycznia Stanisław Wiącek Radny Rady Miasta Radny Stowarzyszenia Ziemia BolesławieckaCzytaj więcej »